Мы создаем волны.

Резонанс. Мы создаем волны. Иногда штормы!

 
20.09.2012 16:50

СБУ. Глистно-донецкая инвазия Избранное

Об СБУ в последнее время ничего и не напишешь. И это правильно. В отличие от периода руководства «конторой» гламурного «Кена» Хорошковского, когда благодаря его стараниям СБУ была втянута в крайне грязную историю по «шитью» дела против Тимошенко – СБУ при Калинине особо нигде и не светится. Впрочем, при Калинине или уже при Якименко? Судя по последним ротациям, «рулит» СБУ уже Александр Григорьевич. К счастью, пока Якименко, а не Лукашенко.

После того, как 5 июня этого года с должности первого заместителя председателя СБУ был снят и отправлен в распоряжение Владимир Рокитский: в «конторе» фактически стал руководить Александр Якименко, человек одинаково близкий как к Виктору Януковичу, так и к «Саше-стоматологу». В прошлом он был известен больше «по хозяйственной части», однако, сейчас, похоже, решил осваивать новые виды деятельности, в частности оперативное обеспечение избирательных процессов, а также работу по приумножению экономического благосостояния… естественно, не страны, а «Семьи».

По сведения наших источников, Калинин обещал Рокитскому, что после его отставки никаких особых чисток в Главке «К» не произойдет. Однако, недавно Якименко потребовал от Калинина подписать приказы о снятии с должностей двух заместителей ГУ «К» – Павла Кравченко и Дмитрия Белоуса. Калинин попытался воспротивиться, однако Якименко заявил о том, что «К» отныне – его хозяйство, и там работать будут его люди. В результате Калинин приказы подписал и места Кравченко и Белоуса заняли Геннадий Калачов и Валерий Балахонов. Ничего плохого об этих людях мы сказать не можем, кроме того, что они, ну сами понимаете откуда))По слухам, в ближайшее время «контору» окончательно зачистят от «зоопарковских», в смысле от людей Хорошковского. Называют фамилии начальника следствия Деревянко и главного «экономиста» Кмиту. Дело хорошее, лучше бы не в распоряжение, а сразу в ад.

Кроме того, ходят слухи о переформатировании «Украинской ассоциации ветеранов спецподразделений по борьбе с коррупцией и организованной преступностью «К» Службы безопасности Украины». Чем помешал новому руководству этот тихий клуб пенсионеров – непонятно. Это ж не госпиталь СБУ, у них даже помещения пристойного нет. Впрочем, донецкие есть донецкие, рано или поздно съедят все.Сергей Никонов, «ОРД»В тему:


Ветерани “К” СБУ: погляд зблизька


Установчі збори з утворення Всеукраїнської громадської організації “Українська асоціація ветеранів співробітників спецпідрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю “К” Служби Безпеки України” відбулися в Києві 6 листопада 2007 року. За досить короткий час під прапором асоціації об’єдналися ветерани та співробітники у всіх регіонах країни. Нині осередки, які мають юридичний статус, діютьу 26 областях, містах Києві, Ялті та Білій Церкві. Згідно з Статутом Асоціацїі до складу організації мають право вступати не лише ветерани, але й співробітники СБУ після 5річного проходження служби у спецпідрозділі “К”, який займається боротьбою з корупцією та організованою злочинністю, що становлять загрозу безпеці держави. Одним з найголовніших напрямів діяльності асоціації є всебічна як матеріальна, так і соціальна, юридична, оздоровча підтримка ветеранів спецпідрозділів “К”, інвалідів, воїнівінтернаціоналістів, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, реалізація їх законних прав та інтересів. ВГО активно дбає про створення позитивного іміджу і підтримку авторитету СБУ і Головного управління “К”, постійно надає їм практичну допомогу в межах чинного законодавства, а також розвиває відносини та здійснює спільні проекти з іншими громадськими організаціями ветеранів силових структур “Товариством українських офіцерів”, “Міжнародною асоціацією ветеранів підрозділу “Альфа” та ін. Докладніше розповісти про діяльність Асоціації ветеранів спецпідрозділів “К” ми попросили її голову й ініціатора створення – генералполковника СБУ у відставці Володимира ШЕРЕМЕТУ.

ШЕРЕМЕТА Володимир Володимирович – голова Всеук раїнської громадської орга нізації “Українська асоціація ве теранівспівробітників спец підрозділів по боротьбі з ко рупцією та організованою зло чинністю “К” Служби Безпеки України”, учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС І кате горії, генералполковник СБУ, Почесний митник України. Народився 4 січня 1948 року на Хмельниччині. Закінчив з відзнакою Кам’янецьПодільсь кий державний педагогічний інститут (1973). Трудову діяльність розпочав черговим електриком Старокос тянтинівського цукрозаводу. 1973 рік – викладач Кам’янець Подільського будівельного тех нікуму. В 1976му розпочав служ бу в органах держбезпеки, після проходження спецпідготовки ви конував державні завдання, у тому числі за кордоном. Згодом працював на керівних посадах в Управлінні по м. Києву і Київській області, у центральному апараті СБУ, аж до виконання обов’язків першого заступника Голови СБУ.

У 1986 році – учасник лікві дації наслідків аварії на Чорно бильській АЕС, займався еваку ацією населення Прип’яті й Чор нобиля, жителів навколишніх сіл, розслідуванням причин ка тастрофи. 2007 рік – ініціатор створення і голова Всеукраїн ської громадської організації “Українська асоціація ветеранів співробітників спецпідрозділів по боротьбі з корупцією та ор ганізованою злочинністю . “К” Служби Безпеки України”. На городжений орденом “За заслу ги” III ст. (2000), багатьма меда лями й почесними відзнаками, у тому числі СРСР і Російської Федерації. – Нині пенсіонеру важко про жити лише за рахунок отрима них від держави грошей. Чи сприяє Асоціація “К” працевла штуванню людей, які знаходять ся під її опікою?

– Ми справді виконуємо функцію своєрідної агенції з працевлаштування для колишніх співробітників спеціальних підрозділів,співпрацюємо у зазначеному напрямі з цілим рядом підприємств, установ і організацій, цілу базу даних склали. До речі, працовлаштовуючи людей, ми налагоджуємо контакт з керівниками, наприклад, Держлікінспекції, “Укрспецекспорту” та інших потенційних роботодавців, а отже й розширюємо коло нашої громадської взаємодії, залучаємо до такої діяльності якнайбільше організацій, установ. Також Асоціація “К” може звернути увагу на необхідність дотримання правопорядку окремих посадовців і навіть деяких контролюючих структур, які інколи перевищують свої повноваження у відносинах з бізнесом або використовують службове становище у приватних цілях… Завдяки певним діям та матеріалам, підготовленим нашими спеціалістами, вдавалося вирівняти ситуацію без зайвих конфліктів, судової тяганини. Наша допомога не завжди оцінюється матеріально, з тих чи інших питань можемо надавати і безоплатні консультації…

– Яким чином Ви здійснюєте цю допомогу? Йдеться про сум нозвісне “телефонне право” чи про щось інше?..

– Ми працюємо виключно у правовому полі, й це наша безперечна перевага у порівнянні з іншими організаціями, які беруть на себе зобов’язання захищати бізнес, але не завжди дотримуються законності. До того ж, в Асоціації “К” не вітається вибірковий підхід до сторін конфлікту. Ми виходимо з єдиного принципу: порушені права людини чи не порушені, потрібен постраждалому захист чи ні, й чи дотримувався він закону, розвиваючи свій бізнес? Починаємо діяти, тільки всебічно оцінивши ситуацію. – Отже, якщо за допомогою до вас звернеться, наприклад, нечистий на руку ділок, йому дадуть відкоша? – Звісно, ветерани спецпідрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю нізащо не рятуватимуть тих, хто не поважає закони! Натомість допомогти чесним сумлінним людям готові завжди. Ми надаємо консультаційну допомогу підприємцям щодо об’єктивності та обґрунтованості актів перевірок і в багатьох випадках питання вирішується на користь підприємця. Це наше ноу-хау. – Як часто стають членами Асоціації “К” ті організації та підприємства, на які працевла штовуєте людей?

– Якщо колектив або власник підприємства, організації зацікавлений у наведенні порядку або отриманні наших послуг, то чому б не увійти до складу асоціації!.. Згадайте, наприклад, буремний початок 90-х років з його розквітом рекету, “стрілками”, “наїздами” та іншими подібними речами: думаю, це мало кому подобається, – а наші спеціалісти саме й можуть допомогти приструнити охочих вертатися до тодішніх методів поводження з бізнесом… Дамо раду і в інших випадках, як-от недобросовісна конкуренція, фальсифікація продукції, використання чужої торговельної марки, порушення податкового законодавства тощо. Подібна системність і комплексність також є нашою перевагою порівняно з іншими структурами. Насамкінець, не варто списувати й особистий авторитет Спецпідрозділів “К”, який напрацьовувався роками важкої діяльності на благо держави.

– Можете бодай побіжно зга дати якусь гучну антирейдерсь ку справу, в якій брала участь Асоціація ”К”?

– Мабуть, ви чули про спробу рейдерського захоплення такого уславленого підприємства, як “Квазар-Мікро”? Це підприємство стало нашим колективним членом у процесі спільної дії з відбиття рейдерських атак. Фахівці Асоціації “К” надавали постраждалому підприємству консультативну допомогу, працювали з тими, хто командував атакою на “Квазар”, зустрічалися із співробітниками прокуратури та СБУ. До речі, голова правління БАТ “Квазар” Сергій Монаков є нашим почесним членом, відвідує нас і досі, а підприємство підтримує нас в якості колективного члена…

– Які підрозділи Вашої асо ціації забезпечують допомогу бізнесу?

– Підрозділ економічного захисту, юридична служба, адвокатська структура і третейський суд – всі вони до послуг підприємств-членів Асоціації “К” або окремих бізнесменів. До речі, всім нашим членам видаємо відповідні свідоцтва, які рекомендуймо тримати в офісі на видноті: якщо навіть хтось побажає вчинити ті чи інші силові дії, спрямовані проти підприємства, – нехай знає, що за першим же тривожним сигналом на місце швиденько приїдуть відповідні юридично підготовлені люди й запитають про суть претензій. В усякому разі, пиху з рейдерів подібні речі збивають. А буває, вистачає єдиного погляду на членське свідоцтво, щоб усе скінчилося… – Хто з авторитетних людей входить до керівництва Асо ціації”К”?

– Їх дуже багато: генерали Бєляєв, Вандін, Касьяненко, Коршунов, Личкатий, Підболячний,Рацюк,Тимошенко,Яремчук, полковники Васильченко, Лебеденко, Осіпов, Балахонов, Степанкж… В областях – генерали Садовник, Швець, полковники Безрученко, Вавжко, Дзевелюк, Захарченко, Одноконь, Рибак, Швидков… Повірте, усіх достойників не перелічити! Та й з діючим головою СБУ Валерієм Хорошковським співпрацюємо: наприклад, в якості допомоги наші колективні члени та інші надали лікарські засоби на суму 180 тисяч гривень. Виїжджаємо з допомогою в дитячі будинки, до ветеранів.

– І останнє: з якими за рубіжними ветеранськими ор ганізаціями аналогічного спря мування співпрацюєте? – Можу назвати російські організації “Союз ветеранов госбезопасности России”, “Вымпел”, “Отдушина”. Співпрацюємо з білоруськими колегами, налагоджуємо контакт з казахськими. Щодо далекого зарубіжжя, то через РНБОУ ми вийшли на антикорупційну штаб-квартиру в Лондоні: вони хочуть розгорнути на нашій базі різноманітні тренінги, пропонують брати участь у міжнародних конференціях.Бесіду вів Тимур ЛИТОВЧЕНКО.

“Прикарпатская правда”

Новые сверху Старые сверху

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Присоединяйтесь к нам. Будьте в курcе свежих событий и новостей.

Закрыть

Поиск